О Адвокату

Гимназија „Свети Сава“ Београд, Савезна Република Југославија

Правни Факултет Универзитета у Београду, Београд 2002. године, Смјер Међународно привредно право

Постдипломске студије Међународно привредно право Правни факултет Универзитета у Београду.

Галерија

Заступане Компаније

Физичка Лица

Грађанско право

Кривично право

Партнерска канцеларија

Адвокат

Мирко Б. Мићуновић
Улица Др. Милутина Ивковића 2а 
11000 БЕОГРАД

Канцеларија Босна и Херцеговина
Република Српска 
Улица Краља Петра 14
Бања Лука

Телефони/факс

+381 .11 .670.63.89

ГСМ:

+381 . 63.300.051
+382 . 67.568.295
+ 387 .66. 175.392

Локација

Контакт

Адреса:

Адвокат Бошко Лаличић
Улица Слободе 64 Подгорица Црна Гора